Екип

Благодарение на най-новите научни изследвания, широкото използване на цифрови технологии, нанотехнологиите ,съвременната стоматология е една от най-бързо развиващите се отрасли на медицината. За много хора, определящ фактор за успех е естетична усмивка, атрактивен външен вид на лицето. В моят стоматологичен кабинет винаги можете да получите експертна стоматологична помощ за всички видове стоматологични услуги - лечение, възстановяване, протези, пародонтология, екстракция на зъб,детска стоматология, имплантация  с различни имплантни системи.

Богатата гама от зъболекарски услуги, които предлагам цели пълната и трайна рехабилитация на дъвкателния апарат като цяло. Важни условия за реализирането на такава цел са: квалификацията и опитът на стоматолог-специалист, материално-техническата база, постоянното усъвършенстване на стоматологичните умения, а също и съобразяването с индивидуалните особености и изисквания на пациента. Следя най-новите тенденции в стоматологията, като същевременно се придържам към изпитаните методи с най-голяма резултатност и предвидимост.